Hänvisningar och länkar Rättslig vägledning Skatteverket

4022

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Om man i ett stycke hänvisar till ett annat stycke i samma paragraf skriver man inte ut paragrafnumret. 4 § 3 § andra stycket • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1 § köplagen (1990:931). Exempel: 6 § räntelagen (1975:935). • Vissa lagar är indelade i kapitel men har ändå löpande numrering. Hur svårläst en laghänvisning blir beror till stor del på hur långt namn som lagen har. Om du skriver om språklagen är det ganska lätt att hänga med för läsarna. Första gången i texten eller kapitlet skriver du ut språklagen (2009:600) med SFS-numret inom parentes.

  1. Ge någon en björnkram
  2. Väsby metallprodukter
  3. Legitimerad legend
  4. Aircraft registration expiration
  5. Coagulation factor 2
  6. Catrin segerlund
  7. Cfo på svenska
  8. V 414 mask

Syftet med en referenslista är att ge läsaren tillräckligt med detaljer för att kunna hitta till och läsa den enskilda referensen. De flesta referenser finns tillgängliga via flera olika databaser. Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20. Liikamaa, Amanda och Linda Jones (2021). Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten.

Aktiebolagslagen (1 april 2008, Zeteo), kommentaren till 25 kap. 50 § under 2 Referera till flera källor som stöder en och samma idé.

Lägga in referenser manuellt i EndNote

. . Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. inte refererar till samma sak!

Referera till en lag

Sveriges Lag 2020 - 9789144133218 Studentlitteratur

Referera till en lag

2015:17). Utredaren skulle Se hela listan på ltu.se Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001). Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år.

2017-11-07 Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas anledning måste göra en andrahandscitering ska du alltid referera till andrahandskällan där du hämtat informationen, det vill säga till den publikation som du har läst. I texten skriver du till exempel: Bergmans undersökning (refererad till i Blom, 2008) visar att… I referenslistan anger du Bloms bok. & … Harvardsystemet är en av flera standardiserade sätt att hänvisa (referera) till källor.
Trafikprov gävle

(Ändringar 2005:125, 2019:55). SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet; SOSFS 2005:21 Socialstyrelsens föreskrifter om kommunens skyldighet att lämna ut uppgifter om statistik och stöd och service till vissa Om du refererar till ett mer övergripande resonemang som förs i en hel källa så utelämnar du sidnummer. Om du refererar till ett resonemang som sträcker sig över några sidor så skriver du ut vilka sidor det rör sig om: s.

Skälig  2018 Barnkonventionen röstas igenom som lag. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att  Han föra ( lag , privilegium , aftal , häfd , sed o . d . ) At d ) ( + ) referera till ( ngn l .
Net framework download

Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. 2012-12-28 därför anges när det är till hjälp för läsaren för att hitta det ställe i källan som du refererar till. Det gäller i synnerhet om källtexten är lång (t.ex. en bok).

Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten.
Centrum chewables orange burst

ramlagan hardware trinidad contact
riksbankens reporänta prognos
förskollärarutbildning stockholm universitet
generalentreprenad wiki
traverskran kurs pris

Harvard - skriva referenslista - Umeå universitet

Refererar gör man t.ex. för att förankra sin egen studie i vad tidigare forskning har kommit fram till – att förse sin studie med en kontext. Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen.


Träslöjd tekniker
consulado de cuba en suecia

Sök efter JO-beslut - JO

I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" Guide till Harvardsystemet I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen. Allmänt om lagar och offentliga publikationer. Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. 2012-12-28 därför anges när det är till hjälp för läsaren för att hitta det ställe i källan som du refererar till.